සීල භාවනා වැඩසටහන.

/සීල භාවනා වැඩසටහන.

සීල භාවනා වැඩසටහන.

When:
July 20, 2019 @ 8:30 am – 3:15 pm
2019-07-20T08:30:00+00:00
2019-07-20T15:15:00+00:00
Where:
Mahamevnawa Sunshine Meditation Center
11727 N Ola Ave
Tampa, FL 33612
USA
Contact:
Mahamevnawa Sunshine Meditation Center
8139615296
සීල භාවනා වැඩසටහන. @ Mahamevnawa Sunshine Meditation Center | Tampa | Florida | United States

පෙ.ව 8.30   – උපෝසථ සීලය සමාදන් වීම.

පෙ.ව 8.45  – ධර්ම දේශනය

පෙ.ව 10.15  – කෙටි විවේකය.

පෙ.ව 10.30   – මෛත්‍රී භාවනාව

පෙ.ව 11.00   – බුද්ධ පූජාව

පෙ.ව 11.10   – දහවල දානය.

ප.ව   12.30  – සූත්‍ර සජ්ඣායනය.

ප.ව   01.00 – ධර්ම දේශනය

ප.ව   02.30-   අනිත්‍ය භාවනාව

ප.ව   03.00  – ධර්ම සාකච්ඡාව, පුණ්‍යානුමෝදනාව.

ප.ව    03.20  – වැඩසටහන්  නිමාව.

සැම මසකම තුන්වන සෙනසුරාදා පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 3.20 දක්වා

By |2019-05-07T02:16:24+00:00June 13th, 2018|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment